VIDEO 3: De oerknal

Video 3 – Van oerknal tot heelal

In deze video ontdek je hoe ons heelal ontstaan is.

Quiz

Heb je alles uit de video goed begrepen?

1407

Wanneer is ons heelal ontstaan?

Hoe heten de wetenschappers die sterren en planeten bestuderen?

Hoe heet ons sterrenstelsel?

Hoeveel sterren zijn er ongeveer in het heelal?

Wat is een fout? Duid aan.

Wat dachten de Oude Egyptenaren over de zon?

Welke wiskundige zag in dat de zon en niet de aarde in het centrum van ons zonnestelsel staat?

Je score is

0%

Ontdek ook

Denk en doe

  • Hoe zou zo’n ander universum eruit zien? Bevat het ook sterren en planeten … of iets helemaal anders?
  • Denk jij dat er buitenaards leven bestaat? Hoe zien die aliens eruit? Lijken ze op ons of helemaal niet? Zou jij graag een alien ontmoeten? Wat zou je aan een alien willen vragen? Wat zouden aliens van de aarde vinden?